Ett stort antal besökare hade sökt sig till City Conference Centre på Norra Latin i Stockholm för att delta i seminarierna och diskussionerna.
Riksåklagare Fredrik Wersäll berättade att syftet med Brottmålsdagen är att skapa ett forum för diskussion, utbyte och lärande. Han berättade att Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet och Domstolsverket diskuterat och enats om att fortsätta samarbetet och dialogen för att följa upp årets Brottmålsdag. För det ändamålet har man bildat en arbetsgrupp.

Wersäll betonade att åklagarna vill ha en stark och välutbildad advokatkår. Och just därför finns redan sedan tidigare ett samarbete mellan åklagare och advokater, då advokater får vara med på de utbildningar ibland annat presentationsteknik som Åklagarmyndigheten ger.

I nummer 1 2007 av tidskriften Advokaten kommer ett reportage om Brottmålsdagen.