Nummer 9 av Tidskriften Advokaten har fokuserat på den offentlige försvararens roll förr, nu och i framtiden.

Läs också om timkostnadsnormen, som inte reformeras och om kampen mot terrorism och de mänskliga rättigheterna.

Debatten om oskyldigt dömda forsätter.

Till Tidskriften Advokatens sida.