– Svenska domstolar sätter upp hemvävda hinder, konstitutionella och processuella, för tillämpning av europarätten i Sverige. Det hävdade advokat Ola Wiklund vid ett föredrag på Svensk Juriststämma.

Ola Wiklund är advokat och docent i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han talade under rubriken Tar svenska domstolar europarätten på allvar? inför ett fullsatt auditorium vid Svensk Juriststämma i Stockholm den 6 december.

 Advokat Ola Wiklund.
Ola Wiklund fyllde auditoriet vid Svensk Juriststämma.

Ola Wiklund illustrerade sina teser med utgångspunkt i domstolsavgöranden och pågående mål, framför allt inom områdena spelmonopol och privat alkoholimport.

Han diskuterade även kommande lagförslag om regler för de högsta svenska domstolsinstanserna när det gäller inhämtande av besked från EG-domstolen.