Det EU-land som tillåter CIA-kontrollerade fängelser i landet kan räkna med allvarliga konsekvenser. Hotet kommer från EU-kommissionären Franco Frattini, som bland annat pekar på möjligheten att dra in rösträtten i rådet för länder som tillåter CIA att hysa fångar på sitt territorium. Han lutar sig mot EU-fördraget, som ger möjligheten att dra in rösträtten för länder som handlar i strid med ”Europeiska värden” och mänskliga rättigheter.

Frattinis uttalande, som kom vid säkerhetskonferensen i Berlin i slutet av november har uppmärksammats av CCBE, Rådet för advokatsamfund inom EU. I ett brev till kommissionär Frattini berömmer CCBE:s ordförande Bernard Vatier hans ställningstagande. I brevet skriver Vatier bland annat att EU:s advokater ”gläder sig över den oro som Ni uttrycker vad beträffar respekten för de grundläggande rättigheterna på EU:s territorium”.

Läs brevet