Vid sitt sammanträde den 15 december beslöt Sveriges advokatsamfunds styrelse att bevilja 23 sökande inträde i samfundet.

Lista med namnen på de nya advokaterna