Nedläggningen av Utlänningsnämnden och den nya ordningen med migrationsdomstolar innebär en förbättrad rättssäkerhet för de asylsökande. Men sättet reformen genomförs på riskerar att skapa problem. Det hävdade advokat Per Stadig i ett föredrag vid Svensk juriststämma.

– Jag hoppas att mycket av det negativa med dagens system försvinner med den nya ordningen, sa Per Stadig inledningsvis.

Ett av de största problemen med Utlänningsnämndens arbetssätt är bristen på muntlighet, menade Per Stadig. Trots att tanken med nämnden från början var att man skulle kunna få muntlig förhandling har det i praktiken inte blivit så. De nya migrationsdomstolarna innebär en stor förbättring på den punkten.

En annan faktor som gör det svårt att företräda klienten ordentligt inför Utlänningsnämnden är att biträdet ofta inte vet vad det är han ska bemöta. Underlag i form av exempelvis så kallad landkunskap anses ofta inte ha tillfört något särskilt i ärendet, och biträdet får därmed inte tillgång till det.

– Det är oerhört viktigt att allt material ska vara tillgängligt för alla parter. Där ser jag den stora fördelen med det nya systemet. I propositionen framgår det tydligt att ärenden ska avgöras enbart utifrån det material som parterna lämnar in, sa Per Stadig.

Migrationsdomstolarna innebär en helt ny roll för advokater som företräder asylsökande. ´

– Tidigare fanns det en utredning från Migrationsverket som vi fick bemöta. Nu ska biträdena ta initiativet och komma med yrkanden. Det blir vi som ger ramen, hävdade Per Stadig.

Advokatsamfundet och många andra aktörer förespråkade domstolsprövning i stället för en ny förvaltningsmyndighet redan 1992, när Utlänningsnämnden infördes. Det är alltså en efterlängtad förändring som äger rum den 1 april 2006. Men Per Stadig tycker ändå att det gått väl fort, sedan beslutet väl kom. Brådskan har ställt till med en del problem. Länsrätten i Stockholm har ännu inte sina nya lokaler färdiga, och migrationsdomstolen i Stockholm måste inleda sin verksamhet i Utlänningsnämndens gamla lokaler.

– Det blir en stor pedagogisk uppgift att se till att alla får klart för sig att migrationsdomstolen inte är en fortsättning på Utlänningsnämnden, fastslog Per Stadig.

Det är också oroväckande att så många av Utlänningsnämndens anställda följer med till migrationsdomstolarna. Risken är stor, menade Per Stadig, att de tar med sig en gammal, icke rättssäker kultur till domstolarna.

Per Stadig känner sig ändå hoppfull inför förändringen.

– För oss ombud blir det möjligt att göra ett bättre jobb. Och jag tror att många asylsökande som nu får negativa beslut i fortsättningen får stanna. För de har skäl att stanna. Min förhoppning är att det blir så, sa han.