Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

CCBE välkomnar begränsningar av datatregistrering

Kontakten mellan ombud och klient ska skyddas.

I förra veckan röstade EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter för ett lagförslag om dataregistrering. Lagen ska ge EU-staterna bättre möjligheter att bekämpa terrorism och brottslighet genom att ge tillgång till listor över telefonsamtal, SMS och Internettrafik från misstänkta.


Utskottet tryckte dock på vikten av att skydda individens integritet, och röstade igenom flera tillägg med den innebörden. Tilläggen välkomnas av CCBE, Rådet för EU-ländernas advokatsamfund. I ett pressmeddelande trycker CCBE särskilt på vikten av skydd för kommunikationen mellan advokat och klient.


Läs mer om lagen på Europaparlamentets hemsida


Läs CCBE:s pressmeddelande om lagen