Vad krävs för att en domare ska avskedas eller en advokat uteslutas ur Advokatsamfundet? Vilka regler finns, och hur ser tillsynen ut? Detta var frågor som diskuterades vid årets domarmiddag i Stockholm den 29 november. I panelen fanns Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, justitiekanslern Göran Lambertz och hovrättspresidenten och ordföranden i Statens ansvarsnämnd Johan Hirschfeldt.

Anne Ramberg konstaterade att det ställs höga krav på den som söker inträde i Advokatsamfundet. På senare år har samfundet också sagt nej till sökanden för att de tidigare är dömda för brott. Däremot kan inte Advokatsamfundet utesluta ledamöter för att de begår brott på sin fritid. Samfundets tillsyn är begränsad till advokatverksamheten.

Diskussionen kom mycket att handla om hur allvarliga brott det krävs för att en domare ska kunna skiljas från sin tjänst. Enligt regeringsformen (11 kap. 5 §) kan bara den som ”genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten” avskedas.

Varför är då ribban så hög för att avskeda domare och utesluta advokater? För att i bästa möjliga mån garantera att domare och advokater står fria från mediestormar och moralpanik, svarade både Anne Ramberg och Göran Lambertz. Varken staten eller Advokatsamfundet får bli smakdomstol, sammanfattade Anne Ramberg.

Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt efterlyste ett bredare samtal inom domarkåren kring etik. Han väckte också frågan om det inte borde finnas fler disciplinära redskap till förfogande än avsked för domare som begår brott.

Domarmiddagen arrangerades av Advokatsamfundets Stockholmsavdelning i samarbete med Domarföreningen vid Stockholms tingsrätt.