Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Styrelsen antog riktlinjer för EU-advokater

Prov för inträde i Advokatsamfundet

Vid sitt sammanträden den 15 december antog Advoktsamfundets styrelse riktlinjer angående prov om den svenska rättsordningen för EU-advokater som avser att söka inträde i samfundet. Riktlinjerna gäller från den 1 januari 2006.

Läs mer