Vid sitt sammanträden den 15 december antog Advoktsamfundets styrelse riktlinjer angående prov om den svenska rättsordningen för EU-advokater som avser att söka inträde i samfundet. Riktlinjerna gäller från den 1 januari 2006.

Läs mer