Andris Guļāns, ordförande i Högsta domstolen i Lettland, besökte den 30 november Advokatsamfundet. Besöket var en punkt under hans tio dagar långa besök i Sverige. Andris Guļāns besöker också bland annat Högsta domstolen, Justitiedepartementet, Regeringsrätten, Justitieombudsmannen och ett par svenska fängelser.

På Advokatsamfundet fick Andris Guļāns information om Sveriges advokatsamfund, och därefter diskuterades det svenska och det lettiska rättssystemet. Med vid diskussionerna var också ordförande i Högsta domstolen, Bo Svensson, advokater och andra företrädare för rättsväsendet.