Domstolsverket har fastställt nästa års timkostnadsnorm för rättsliga biträden till 1 008 kronor exklusive moms.

Läs Domstolsverkets beslut från den 30 november 2004.

Läs Domstolsverkets förslag och Advokatsamfundets synpunkter från den 11 oktober 2004.