Vid sitt sammanträde den 4 november beviljade Sveriges advokatsamfunds styrelse 21 nya ledamöter inträde i samfundet.

Cirkulär med lista över de nya ledamöterna