Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

21 nya advokater

Nya ledamöter antogs av Advokatsamfundets styrelse.

Vid sitt sammanträde den 4 november beviljade Sveriges advokatsamfunds styrelse 21 nya ledamöter inträde i samfundet.

Cirkulär med lista över de nya ledamöterna