Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik mot förslaget till ett tredje direktiv om penningtvätt

Advokatsamfundets brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet.

Inför Europaparlamentets behandling av kommissionens förslag till ett tredje penningtvättdirektiv skickade Advokatsamfundet ett brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet. Enligt direktivet blir advokater skyldiga att i hemlighet rapportera sina klienter för misstankar om brott. Förslaget inverkar på skyddet för det förtroliga samtalet mellan advokat och klient, menar samfundet. Åtgärder mot penningtvätt bör inte omfatta advokater över huvud taget.

Vill du veta mer?

Advokatsamfundets brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet. 

Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE:s yttrande över förslaget till tredje penningtvättdirektiv.