Inför Europaparlamentets behandling av kommissionens förslag till ett tredje penningtvättdirektiv skickade Advokatsamfundet ett brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet. Enligt direktivet blir advokater skyldiga att i hemlighet rapportera sina klienter för misstankar om brott. Förslaget inverkar på skyddet för det förtroliga samtalet mellan advokat och klient, menar samfundet. Åtgärder mot penningtvätt bör inte omfatta advokater över huvud taget.

Vill du veta mer?

Advokatsamfundets brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet. 

Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE:s yttrande över förslaget till tredje penningtvättdirektiv.