Vid sitt sammanträde den 9 december fick Sveriges advokatsamfund tolv nya ledamöter, då samfundets styrelse beviljade deras inträdesansökningar.

Lista med de nya ledamöterna av Advokatsamfundet