december

18 dec 2003

Brottmålsadvokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Friades av hovrätten för räkning med för många arbetstimmar.
18 dec 2003

Advokat uteslöts ur Advokatsamfundet

Även den andre advokaten i det s.k. SEB-målet uteslöts ur Advokatsamfundet.
17 dec 2003

Konkursförvaltares straffansvar vid sen miljörapport

HD ogillade åtal mot konkursförvaltare.
9 dec 2003

Advokattaxor för 2004

Domstolsverket har fastställt advokattaxor för året.
8 dec 2003

Fyrtitvå nya advokater

Advokatsamfundets styrelse antog 42 nya ledamöter vid sammanträdet 4 december.
3 dec 2003

Advokat utesluten ur Advokatsamfundet

En av advokaterna i det s.k. SEB-målet har uteslutits ur Advokatsamfundet.
  • 1