Eav de två advokater som var inblandade i det s.k. SEB-målet utesluts ur Advokatsamfundet. Advokatsamfundets disciplinnämnd anser att advokaten handlat oredligt genom att medverka till en kontoöverföring av pengar som han misstänkte hade kommits åt genom brott.

 

Advokaten dömdes i september av Svea hovrätt för grovt penninghäleri till ett års fängelse.

 

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd meddelade på onsdagen den 3 december sitt beslut att utesluta honom ur Advokatsamfundet.

 

Disciplinnämnden finner i beslutet att advokaten har handlat oredligt genom att medverka till att pengar överfördes från hans advokatbyrås konto till ett annat konto utan att utreda varifrån pengarna kom, fastän han börjat misstänka att de kommits åt genom brott. Förfarandet är enligt nämnden oredligt oavsett om överföringen var brottslig.

 

Målet i hovrätten rörde 10 miljoner kronor som hade tagits ut från SEB av en okänd person genom bedrägeri och satts in på advokatens företagskonto. Denne förde över pengarna till ett konto i Schweiz på uppdrag av en tidigare klient. Efter att ett uttag på 100 000 USA-dollar gjorts skickade banken i Schweiz tillbaka pengarna till advokatens konto. Denne fick då en annan advokat att ta emot pengarna på ett klientmedelskonto. Den andre advokaten använde 8 miljoner kronor av pengarna till att köpa postväxlar. En okänd person köpte utländsk valuta för postväxlarna. Därefter är dessa pengars öde okänt.

 

Hovrätten fann i sin dom att advokatens åtgärd att förmå den andre advokaten att ta emot pengarna på ett klientmedelskonto, trots att han själv insåg att det inte stod rätt till med pengarna, var att bedöma som grovt penninghäleri.

 

Disciplinnämnden anser i motsats till hovrätten att den nu uteslutne advokatens befattning med betalningarna har skett inom hans advokatverksamhet.

 

– Reglerna om oredlighet är mycket stränga. En advokat får absolut inte medverka till transaktioner med pengar som han misstänker kan härröra från brott. Om en advokat gör så är det oerhört allvarligt, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Det saknar i det här fallet betydelse om domstol finner förfarandet brottsligt, handlandet var ändå oredligt.

 

Vid sitt sammanträde i december kommer disciplinnämnden att behandla ett disciplinärende rörande den andre advokaten, som av hovrätten dömdes till villkorlig dom.