Timkostnadsnormen för 2004 är 1 250 kronor inklusive moms.

En fullständig tabell med brottmålstaxa, konkursförvaltartaxa, garantiersättning vid advokatberedskap och ersättning för tidsspillan finns här.