Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokattaxor för 2004

Domstolsverket har fastställt advokattaxor för året.

Timkostnadsnormen för 2004 är 1 250 kronor inklusive moms.

En fullständig tabell med brottmålstaxa, konkursförvaltartaxa, garantiersättning vid advokatberedskap och ersättning för tidsspillan finns här.