november

 • 29 november 2013
  Manipulativ handel inte alltid brottslig

  Högsta domstolen har i ett slag förändrat spelreglerna på aktiemarknaden. Handel som tidigare ansetts manipulativ tillåts nu i större utsträckning.

 • 26 november 2013
  Nya förslag ska motverka skuldfällan

  Skriv av skulder efter 15 år hos kronofogden. Det är ett av förslagen i den offentliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället som presenterades den 26 november.

 • 26 november 2013
  Hivmål överklagas till HD

  Riksåklagaren överklagar den friande hovrättsdomen i det så kallade hivmålet för att få prövat om det ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom.

 • 25 november 2013
  Regeringen vill höja avgifter i allmän domstol

  För att förhindra att summariska förfaranden används för att kringgå en högre ansökningsavgift i domstol föreslås i en lagrådsremiss att en tilläggsavgift tas ut av tingsrätten.

 • 22 november 2013
  Hovrätten stoppar kokainmålet

  Svea hovrätt avbryter det som har kallats Sveriges största knarkrättegång för att invänta HD:s beslut om försvaret har rätt att ta del i all bevisning innan målet fortsätter.

 • 22 november 2013
  En procent bakom två av tre våldsbrott

  En procent av befolkningen, nästan uteslutande män, ligger bakom 63 procent av våldsbrottsdomarna. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

 • 22 november 2013
  Ja till utökad sekretess

  Den svenska offentlighetsprincipen begränsas. Riksdagen klubbade på torsdagen igenom en förändring som innebär ökad sekretess i det internationella samarbetet.

 • 21 november 2013
  C vill ändra 3:12-reglerna

  Centerpartiet föreslår en rad åtgärder för att stärka det personliga ägandet, bland annat vill partiet förenkla 3:12-reglerna för ägare i fåmansbolag.

 • 20 november 2013
  Är vi rustade för att möta framtidens brott?

  Se filmen från Folk och Försvars seminarium i Stockholm där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg talade på temat Brottsbekämpning – viktiga frågor för framtiden.

 • 20 november 2013
  Nya förslag för att stoppa näthatet

  Enskilda personer får en starkare ställning i ärekränkningsmål och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Det föreslår en ny proposition.

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.