Sekretessreglerna ändras från den 1 januari 2014. Syftet är att svenska myndigheter ska kunna uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt så att Sverige ska kunna delta i internationella samarbeten, skriver Riksdagen på sin webbplats.

Ändringen gäller uppgifter som en svensk myndighet utbyter med utländska myndigheter på grund av bindande EU-regler eller internationella överenskommelser som har ingåtts av EU eller godkänts av riksdagen. För sådana uppgifter ska sekretess gälla om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det samarbete som avtalet gäller försämras om uppgiften skulle röjas.

Alla partier utom miljöpartiet och vänsterpartiet röstade för regeringens förslag att begränsa den svenska offentlighetsprincipen. Svenska Journalistförbundet och många av aktörerna bland medierna har varit starkt kritiska till förändringen.