Regeringen tillsatte i dag den 28 november en kommission som ska granska Thomas Quick-ärendet. Utredningen ska granska rättsväsendets och rättspsykiatrins roll när Quick, som numera heter Sture Bergwall, fälldes för åtta mord men senare blev frikänd från brotten efter att ha beviljats resning. Det finns starka skäl att utreda processerna, skriver i regeringen i direktiven till kommissionen. Analysen ska också omfatta advokaters och sakkunnigas agerande.

Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap och tidigare folkpartistisk statssekreterare, har utsetts till särskild utredare. Experter i utredningen är lagmannen Mari Heidenborg, professor emeritus Kjell Asplund, professor Petter Asp, den norske specialrådgivaren Tor Langbach och rättssakkunnige Mikael Kullberg.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 januari 2015.

Kommittédirektiv Granskning av rättsväsendet och vården med anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall (Dir. 2013:107)