I inbjudan skrev Folk och Försvar: ”den 1 augusti i år tillträdde Henrik Malmquist som ny chef för Rikskriminalpolisen. I Rikskriminalpolisens uppdrag ingår att hantera internationellt samarbete, krisberedskap, seriebrottslighet och grov organiserad brottslighet. Vilka är de främsta utmaningarna inom dessa områden? Hur ser framtiden ut? Är vi rustade för att möta framtidens brottsutveckling? Finns de verktyg och resurser som krävs? Vilka krav ställer utvecklingen på framtidens polis, på ledarskapet och på resterande delar av rättsväsendet."

Utöver Anne Ramberg deltog Henrik Malmquist och Lars Bergman, 1:e vice ordförande i Polisförbundet.

Se filmen från seminariet