Det så kallade ”Playa-ärendet” stoppades den 21 november för att invänta Högsta domstolens beslut om den ännu inte avslutade förundersökningen utgör ett rättegångshinder. Centrala delar av förundersökningen är ännu inte genomförd eller redovisad och försvaret begärde därför att rättegången skulle stoppas.

Förundersökningen gäller den sista åtalspunkten om försök till grovt narkotikabrott av drygt 700 kilo kokain som enligt åtalet skulle levereras till den åtalade så kallade ensamseglaren utanför USA:s kust.

Denna del av målet har hovrätten skjutit upp till sist för att rättens parter skulle få klart för sig vad som pågår i USA där två colombianer är dömda för att ha smugglat ut samma mängd kokain som ensamseglaren fälldes för i tingsrätten.