På onsdagen presenterade Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl rapporten Reformer för att stärka personligt direkt ägande. I rapporten presenteras Centerpartiets fyra förslag för att stärka det personliga ägandet och ge arbetande, aktiva ägare lika goda villkor som storskaliga ägare har.

Utöka investeraravdraget. Den 1 december 2013 införs investeraravdraget som minskar skatten för små ägare (det gäller 50 procent av 1,3 miljoner) som vill satsa sina pengar i mindre företag, ett förslag som syftar till att öka antalet nya företag och arbetstillfällen. Som ett nästa steg kan investeraravdraget utökas till två-tredjedelars avdrag upp till 2 miljoner, så att det täcker de flesta mindre investerare.

Underlätta att ta ut lön som långsiktigt delägarskap, så kallade personaloptioner. Enligt förslaget ska inte personaloptionerna beskattas förrän delägarskapet säljs och en andel skattas lägre som växer ju mer långsiktiga personaloptionerna är.

Förenkla 3:12-skatterna för ägare i fåmansbolag. De komplicerade 3:12-regelerna kompletteras med en alternativ mycket enkel regel där mindre delägare i fåmansbolag kan ta ut lika stor utdelning till kapitalskatt som de kan ta ut lön till inkomstskatt.

Reformera kapitalskatterna så att de gynnar småskaligt långsiktigt kapital. Hela beskattningen av kapital bör ses över eftersom de svenska skattesatserna på kapital är dubbelt så höga som genomsnittet i EU och OECD. I första hand bör en sänkning för de mindre och långsiktiga ägarna vara aktuellt, i linje med vad som gäller i många konkurrentländer.

 

Läs mer på Centerpartiets hemsida