Utredningen (SOU 2013:78) innehåller ny statistik över svenska hushålls skuldsättning och överskuldsättning samt förslag till åtgärder för att minska överskuldsättningen i Sverige.

Utredningen visar bland annat att det inte är personer med stora lån som har överskuldsättningsproblem, utan personer med mindre lån. De överskuldsatta är en utsatt grupp med lägre inkomster, högre förekomst av arbetslöshet och sjukdom, färre som äger sitt eget boende och fler ensamstående än befolkningen i övrigt. Många har dessutom barn.

Huvudförslagen från utredningen

  • Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (20 år om de är brottsrelaterade)
  • Förstärkt budget- och skuldrådgivning
  • Ändrad ockerlagstiftning Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket
  • Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning

 

 

Utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället