Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya förslag ska motverka skuldfällan

Skriv av skulder efter 15 år hos kronofogden. Det är ett av förslagen i den offentliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället som presenterades den 26 november.

Utredningen (SOU 2013:78) innehåller ny statistik över svenska hushålls skuldsättning och överskuldsättning samt förslag till åtgärder för att minska överskuldsättningen i Sverige.

Utredningen visar bland annat att det inte är personer med stora lån som har överskuldsättningsproblem, utan personer med mindre lån. De överskuldsatta är en utsatt grupp med lägre inkomster, högre förekomst av arbetslöshet och sjukdom, färre som äger sitt eget boende och fler ensamstående än befolkningen i övrigt. Många har dessutom barn.

Huvudförslagen från utredningen

  • Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten (20 år om de är brottsrelaterade)
  • Förstärkt budget- och skuldrådgivning
  • Ändrad ockerlagstiftning Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket
  • Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning

 

 

Utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället