Det skriver Dagens Industri med hänvisning till att Högsta domstolen i förra veckan friade affärsmannen Rolf Bratt från alla anklagelser om otillbörlig marknadspåverkan och därmed rev upp Hovrättens tidigare dom.

Där dömdes Rolf Bratt till dagsböter för kursmanipulation i Wiking Mineral för att under 46 minuter vid 18 tillfällen köpt aktier till en för varje affär stigande kurs. När han var färdig hade kursen i prospekteringsbolaget, noterat på Aktietorget, stigit med 210 procent.

Enligt Ekobrottsmyndighetens preliminära analys av domen är det inte så att HD underkänner bevisningen utan istället hävdar att det inte är "otillbörligt", och därmed inte heller brottsligt, att ägna sig åt den typ av handel som Rolf Bratt sysslade med - något som skakar om.

"Vi kan konstatera att det som av marknadsplatser, FI, Ekobrottsmyndigheten och domstolarna tidigare har betecknats som manipulativa avslut och orderläggningar i fortsättningen inte kommer att göra det ur straffrättslig synvinkel", sade Martin Tidén, chef för EBM:s finansmarknadskammare, till Dagens Industri och menar att domen även kan få betydelse för fler typer av beteenden där man påverkar aktiekursen.

Enligt Annika Poutiainen, chef för bolagsövervakningen på Nasdaq OMX, så kommer Stockholmsbörsen fortsätta att anmäla den typ av handel som Rolf Bratt ägnade sig åt till EBM.

På fredagen håller Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen krismöte tillsammans med Riksåklagaren.