Årets Stockholm Human Rights Award, den femte i ordningen, delades ut av generalsekreteraren i Advokatsamfundet Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen gick i år till M. Cherif Bassiouni, professor i juridik vid Kairouniversitetet och professor emeritus vid juridiska fakulteten vid DePaul University i Chicago.

– Jag är väldigt stolt och hedrad över att få överlämna Stockholm Human Rights Award 2013 till en mycket värdig pristagare, M. Cherif Bassiouni. Priset tilldelas honom för hans långa och ihärdiga arbete för att stödja rättssäkerhet, mänskliga rättigheter i stort och internationell straffrätt i synnerhet, sa Anne Ramberg.

M. Cherif Bassiouni har under det senaste halvseklet medverkat vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område. Som företrädare för FN har han dokumenterat krigsförbrytelser och förberett rättegångar mot gärningsmännen. Att våld mot kvinnor kommit att erkännas som en krigsförbrytelse är till stor del M. Cherif Bassiounis förtjänst. Han har också varit aktiv i olika försök att skapa fred i Mellanöstern och var han en av arkitekterna bakom 1978 års avtal i Camp David om fred mellan Egypten och Israel.

– Det är hedrande för Sveriges advokatsamfund, IBA och ILAC att de har instiftat det här priset och erkänner de värden som det representerar. Det viktiga med priset är inte främst att glädja mottagaren, utan att skicka ett meddelande till alla i världen som det kan inspirera att tjäna samma sak, sa M. Cherif Bassiouni.

Todd Benjamin, före detta nyhetsankare på CNN, intervjuade M. Cherif Bassiouni.

 

Divine – tre operasångerskor – och stråkkvartetten Pop Quartet underhöll de inbjudna gästerna från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.