EU:s momsdirektiv säger att ett land inte får ta ut moms på frimärken och posttjänster som säljs av det offentliga postväsendet. Enligt en tidigare dom i EU-domstolen gäller momsfriheten alla som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, oavsett om det rör sig om statsägda eller privata företag.

I Sverige tvingas alla aktörer som tillhandahåller posttjänster att betala moms på samtliga posttjänster.

Europakommissionen varnade Sverige i ett motiverat yttrande 2007, men ärendet har varit vilande i väntan på en tillämplig dom från EU-domstolen. Nu skriver kommissionen i ett pressmeddelande att den går vidare med ärendet då det står klart att Sverige inte följer direktivet som det tolkats av EU-domstolen.