Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om rätt till offentlig försvarare för en man som frikändes av tingsrätten.

Mannen åtalades för våldsamt motstånd mot flera ordningsvakter på en nattklubb i Malmö i februari 2012. Men Malmö tingsrätt frikände honom helt i sin dom den 6 maj i år, där tingsrätten skrev att det fanns ”anledning att ifrågasätta skälen för ingripandet mot [den tilltalade] och omständigheterna runt det”.

Åklagaren överklagade brottmålet till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som i ett beslut den 8 oktober avslog mannens yrkande att få en viss Malmöadvokat som offentlig försvarare. Hovrätten finner att det inte finns skäl att förordna en offentlig försvarare vare sig med hänsyn till utredningen om brottet, valet av påföljd, den tilltalades personliga förhållanden eller av annan anledning.

Nu ska HD alltså pröva frågan om en offentlig försvarare ska förordnas för mannen.