Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg svarar i dag den 13 december i en replik i Svenska Dagbladet på en debattartikel på SvD Brännpunkt av Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande Runar Viksten om signalspaningslagstiftningen.

Anne Ramberg skriver bland annat att hennes besök hos Försvarsunderrättelsedomstolen inte har lugnat henne i frågan om signalspaning. Hon påminner om att FRA – trots att det tidigare har förnekats – överlämnar obearbetade trafikdata till andra länder och därmed tappar all kontroll över hur materialet bearbetas,sprids och sparas.

Anne Ramberg påpekar också att insynen i och kontrollen över FRA:s utvecklingsarbete behöver ökas. ”Informationsöverföringen och ändamålsglidningen mellan den noga reglerade försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten är därför uppenbar”, skriver hon, och nämner särskilt att FRA inom utvecklingsarbetet helt lagenligt kan teleövervaka enskilda vid sidan av de normala kraven för hemliga tvångsmedel.

Enligt Anne Ramberg är det dags att ansvariga politiker sätter sig in i signalspaningsfrågan och talar om hur de anser att lagen ska se ut.

Anne Rambergs replik i Svenska Dagbladet