Sveriges advokatsamfund har ingått ramavtal med Svenska Dagbladet om rabatt för advokater på platsannonser, profilannonser och prenumerationer.

Se ramavtalet på Advokatnätet för detaljerade villkor (kräver inloggning).