Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ramavtal med Svenska Dagbladet

Platsannonser, profilannonser och prenumerationer.

Sveriges advokatsamfund har ingått ramavtal med Svenska Dagbladet om rabatt för advokater på platsannonser, profilannonser och prenumerationer.

Se ramavtalet på Advokatnätet för detaljerade villkor (kräver inloggning).