Nästan 20 000 upphandlingar annonserades enligt upphandlingsreglerna år 2012. Närmare en tredjedel av upphandlingarna, utgjordes av direktivsstyrda upphandlingar, där förfarandet regleras av EU:s upphandlingsdirektiv. Antalet direktivstyrda upphandlingar ökade med 13 procent jämfört med föregående år, samtidigt som antalet icke direktivstyrda upphandlingar var i stort sett oförändrat.

En nyhet i årets upplaga av rapporten ”Siffror och fakta om offentliga upphandlingar” från Konkurrensverket är att verket nu kan redovisa användningen av ramavtal. 30 procent av de offentliga upphandlingarna i Sverige avser ramavtal.

I rapporten görs också en tydligare gränsdragning mellan sådana offentliga upphandlingar som regleras av EU:s upphandlingsdirektiv och sådana som inte omfattas av omfattas av direktiven och där svensk lagstiftning gäller.

 

Läs rapporten