Svensk juriststämma 2014 äger rum i Stockholm den 12–13 februari. Advokatsamfundet medverkar som en av programproducenterna vid juriststämman.

Program för Svensk juriststämma 2014