Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beslutat att från och med den 3 februari 2014 övergå till elektronisk kommunicering med vanligt förekommande aktörer i domstolen.

Det innebär att handlingar från domstolen skickas via e-post istället för i brev. Domstolen önskar också att handlingar till domstolen i normalfallet skickas enbart elektroniskt i PDF-format via e-post.

Se mer information, e-postadresser m.m., i domstolens skrivelse om elektronisk kommunicering