Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning har nöjet att bjuda in alla advokater och biträdande jurister till Utlandsdagarna den 21–23 mars 2014 i Lissabon.

Vänligen observera att antal platser är begränsatAnmälan skall därför vara Utlandsavdelningen tillhanda senast den 20 december 2013.

Utlandsavdelningen välkomnar särskilt nyantagna ledamöter: Avdelningen sponsrar nyantagna (2012 och 2013) ledamöters deltagande med 50 procent av konferensavgiften.

Deltagarna ombedes vänligen att boka hotellrum separat via länken i anmälningsblanketten före den 20 januari 2014. Vid bokning efter den 20 januari 2014 gäller andra priser för hotellbokningen; den får då ordnas på egen hand.

Detaljer kring programmet och anmälan framgår av inbjudan och anmälningsblanketten

Välkommen till Lissabon i mars!