Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Välkommen till Utlandsdagarna 2014!

Lissabon den 21–23 mars 2014.

Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning har nöjet att bjuda in alla advokater och biträdande jurister till Utlandsdagarna den 21–23 mars 2014 i Lissabon.

Vänligen observera att antal platser är begränsatAnmälan skall därför vara Utlandsavdelningen tillhanda senast den 20 december 2013.

Utlandsavdelningen välkomnar särskilt nyantagna ledamöter: Avdelningen sponsrar nyantagna (2012 och 2013) ledamöters deltagande med 50 procent av konferensavgiften.

Deltagarna ombedes vänligen att boka hotellrum separat via länken i anmälningsblanketten före den 20 januari 2014. Vid bokning efter den 20 januari 2014 gäller andra priser för hotellbokningen; den får då ordnas på egen hand.

Detaljer kring programmet och anmälan framgår av inbjudan och anmälningsblanketten

Välkommen till Lissabon i mars!