Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höjda brottsskadeersättningar

Kränkningsersättningen vid mordförsök utan allvarliga skador har höjts till 100 000 kronor.

Brottsoffermyndigheten fortsätter att höja brottsskadeersättningen för kränkning vid vissa typer av brott. Nämnden för brottsskadeersättning beslöt vid sitt sammanträde den 25 november att höja schablonersättningen för kränkning vid mordförsök som inte har orsakat någon eller lindrig fysisk skada. Det nya ersättningsbeloppet är 100 000 kr mot tidigare 75 000 kr.

I juni höjde nämnden schablonersättningen för kränkning vid mordförsök med allvarliga fysiska skador från 100 000 kr till 125 000 kr.

Nämnden beslutade också att ersättning för kränkning vid våldtäkt som har bedömts som mindre grov normalt ska lämnas med 75 000 kr.

Nämndens för brottsskadeeersättning beslut den 25 november 2013