Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska riktlinjer för advokatutbildning antagna

CCBE-rekommendationer ska underlätta den fria rörligheten i Europa.

Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, har enats om gemensamma riktlinjer för advokaters utbildning. Enligt riktlinjerna bör blivande advokater få utbildning på tre olika områden:

  • Vad advokater är, det vill säga advokatetik och regelverk.
  • Vad advokater gör, med inriktning på de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lyckas i yrket.
  • Hur advokater arbetar, som behandlar hur advokatverksamheten organiseras.

Riktlinjerna finns att läsa på CCBE:s hemsida.