FN:s barnfond Unicef har nu gett ut den första handboken om barns rättigheter i Sverige. Boken är en översättning av Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, men innehåller också en överblick av svensk lagstiftning och praxis.

Handboken kan beställas från Unicef.