Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Handbok om barnkonventionen

Unicef presenterar svenska barns rättigheter

FN:s barnfond Unicef har nu gett ut den första handboken om barns rättigheter i Sverige. Boken är en översättning av Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, men innehåller också en överblick av svensk lagstiftning och praxis.

Handboken kan beställas från Unicef.