Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD prövar om vinkyl var muta

Advokat får ny prövning

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd för den advokat som i Svea hovrätt fällts för mutbrott. Advokaten hade, samtidigt som han var offentlig försvarare åt en vinimportör, tagit emot en vinkyl av sin klient.

Advokaten friades av Stockholms tingsrätt, men dömdes i februari i hovrätten till 60 dagsböter.