Stefan Strömberg utsågs 1998 till generaldirektör och chef för Domstolsverket . Där genomförde han stora insatser för utveckling och effektivisering av domstolsväsendet. Den 1 januari 2005   efterträdde han    Sten Heckscher  som rikspolischef.

–  Jag har haft förmånen att arbeta nära Stefan Strömberg i olika sammanhang. Han är bl.a. ledamot i Advokatsamfundets utbildningsnämnd. Han är en mycket kompetent person med stort engagemang och hög integritet. Att vara rikspolischef är  nog ett av de allra svåraste uppdragen någon kan ha säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare i en kommentar.