Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utredning ska stärka skyddet för barn och unga

Översyn av LVU och socialtjänstlagen.

Socialstyrelsens tidigare chef Kerstin Wigzell ska på regeringens uppdrag utreda socialtjänstlagens och LVU:s regler om skydd för barn och unga. Enligt folkhälsominister Maria Larsson visar flera uppmärksammade fall på behovet av att stärka detta skydd.

I Kerstin Wigzells uppdrag ingår att se om bestämmelserna i de båda lagarna kan föras samman i en särskild lag. Hon ska också studera om lagreglerna behöver förtydligas på olika områden.

Utredningen ska redovisas senast den 15 juni 2008.