”Samverkan i ekobrottsbekämpningen” var temat när Ekobrottsmyndigheten inbjöd till de årliga EBM-dagarna i Stockholm den 11-12 december. Bland talarna fans företrädare för såväl rättsväsendets olika delar som advokatkåren.

– Vi är en myndighet som samverkar. Våra resultat är beroende av att vi samverkar bra med andra, sa EBM:s generaldirektör Gudrun Antermar när hon öppnade dagarna.

Justitieminister Beatrice Ask beskrev EBM som en myndighet som efter de första lite stapplande stegen nu vuxit till sig till en kaxig tioåring som kan, vill och orkar mycket mer än många tror. Även Beatrice Ask tryckte på vikten av samarbete, och berättade att regeringen överväger att ge riktlinjer till EBM, åklagarna och polismyndigheterna att ta fram tydligare rutiner för samverkan med varandra.

Riksåklagare Fredrik Wersäll talade i sin inledning om åklagarrollens förändring. Åklagarna har gått från att vara händelsestyrda och reaktiva till ett mer proaktivt arbetssätt, sa han. Utmaningen nu är kanske främst att se till att åklagarna inte tar på sig allt för mycket arbete. Wersäll tryckte också på behovet av mer resurser till hans myndighet.

Under EBM.dagarna presenterade generaldirektör Gudrun Antermar EBM:s nyinrättade forensiska råd. Rådet ska bistå myndigheten med kunskaper om brottsligheten och brottslingarna, och hjälpa till att identifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet. I rådet ingår advokat Axel Calissendorff, Martin Krüger från revisionsbyrån KPMG, Peter Strömberg från Revisorsnämnden och Tommy Svensson från Svenskt näringsliv.

Under onsdagen deltog Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid ett panelsamtal om ekobrottsbekämpning ur ett medborgarperspektiv, tillsammans med bland andra Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.

Läs mer om det forensiska rådet i kommande nummer av Tidskriften Advokaten.