Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska advokater demonstrerade för sina kolleger i Pakistan

Överlämnade brev och resolution till Pakistans ambassadör

På Internationella Människorättsdagen, den 10 december, samlades europeiska advokater i Bryssel för att visa sitt stöd till Pakistans advokater. Demonstrationen arrangerades av CCBE, Rådet för advokatsamfund i Europa.

Efter demonstrationen mötte en delegation från CCBE Pakistans ambassadör. De överlämnade ett brev samt en resolution antagen av europeiska och internationella advokatsamfund i Paris den första december. I resolutionen uppmanas president Musharraf att återupprätta konstitutionen, återinsätta landets högsta domstol och släppa fängslade advokater, domare och regimkritiker.

Mer information och resolutionen finns på CCBE:s hemsida