I en kommentar till utnämningen säger Olle Stenman:
– Det känns stimulerande, roligt och hedrande. Jag tror att det är bra att man tillför domstolarna människor med olika erfarenhet. Jag hoppas kunna tillföra något. Min bakgrund gör kanske att jag förstår väl vad juridiken betyder i affärslivet, till exempel.

Olle Stenman är idag verksam advokat vid Settervalls advokatbyrå. Tidigare har han varit särskild utredare och expert i flera statliga utredningar inom främst företagsbeskattningens område. Han har även varit rättssakkunnig hos JO och finansdepartementet samt tjänstgjort som domare i förvaltningsdomstol.

Olle Stenman är även författare till handböcker på skatteområdet.

Olle Stenman tillträder som regeringsråd den 14 januari.