Regeringen har i dag utnämnt riksåklagaren Fredrik Wersäll till hovrättspresident i Svea hovrätt.

Fredrik Wersäll är riksåklagare sedan 2004. Dessförinnan var han justitieråd. Under åren 1992 - 2003 arbetade han i Justitiedepartementet, först som departementsråd och från 1998 som rättschef. Han var utredningssekretare i Åklagarutredningen 1990 - 1992. Han har också varit avdelningsdirektör och byråchef hos Riksåklagaren. Han förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten för Nedre Norrland 1986.

Fredrik Wersäll är vice ordförande i Svenska Kriminalistföreningen. Han har varit sakkunnig i Straffsystemkommittén och Straffansvarsutredningen, samt gett ut ett antal skrifter i kriminalpolitik och straffrätt.

Fredrik Wersäll tillträder den 1 april 2008.