november

3 dec 2010

En modernare rättegång – tillämpningen i hovrätterna

Rekommendationer från hovrättspresidenterna.
30 nov 2010

Prisceremoni kl. 16.00 den 30 november – Stockholm Human Rights Award

Följ prisutdelningen direkt på Advokatsamfundets webbplats!
29 nov 2010

Nytt kursprogram!

Advokatsamfundets fortbildningskurser våren 2011
25 nov 2010

Uppenbarhetskravet har avskaffats

Riksdagen tog beslut om ny grundlag.
24 nov 2010

CCBE:s människorättspris till mexikanska advokater

Bidrog till att kvinnomord erkänns som ny brottskategori.
23 nov 2010

Advokat och konsult – skillnader och likheter

Advokat i framtiden jämförde branscher vid novemberdebatten.
23 nov 2010

Rättsväsendets forskning och utveckling ska kartläggas

Särskild granskning av Brås statistik.
22 nov 2010

Pris till forskning om hur kriminella blir hederliga

Amerikanska forskare får Stockholm Prize in Criminology.