juni

24 jun 2010

Ny fastighetsmäklarlag föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny fastighetsmäklarlag. Förslaget innebär förstärkningar av konsumentskyddet.
23 jun 2010

Konkursförvaltare måste inte känna till brottsutredning

Beslut från Svea hovrätt.
23 jun 2010

Nytt nummer av Advokaten ute

Advokaten nr 5 2010 finns nu att läsa på webben.
23 jun 2010

Förändrad förvaltningsprocess föreslås

Flytta ytterligare måltyper från kammarrätterna till länsrätterna, förändra formkravet vid ingivande av handlingar och ta bort kravet på ingivande av fullmakt för ombud.
22 jun 2010

Lägre moms för advokattjänster strider mot EG-rätten

Frankrike fälldes i EU-domstolen för fördragsbrott.
22 jun 2010

Ask vill ha nya regler för kameraövervakning

Anmälan ska räcka för butiksägare.
21 jun 2010

70 procent av brottsoffren nöjda med polisens bemötande

Men många får inte information de har rätt till.
18 jun 2010

Enklare redovisningsregler ska spara 860 miljoner

Nya regler föreslås gälla från 2011.
17 jun 2010

Europarådets människorättskommissarie kritiserar tvångsavvisningar till Irak

”Sverige borde respektera FN:s ståndpunkt”
16 jun 2010

Kraftig ökning av telefonavlyssning under 2009

Ny telefonkultur och polisens satsning mot grov, organiserad brottslighet sägs förklara ökningen.