Jurister på Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Helena Bolinder, Katarina Skrabb och Lena Hellman

Djurgårdsbrunnsviken och Advokatsamfundets hus färgades i guld av aftonsolen, när 160 unga advokater och biträdande jurister samlades till Advokat i framtidens sommarcocktail den 10 juni.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har tagit initiativ till projektet Advokat i framtiden. Syftet med projektet är att öka engagemanget hos och inflytandet för biträdande jurister och yngre advokater och att skapa en plattform för dem. Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing är ansvarig för projektet.

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Rikard Wikström, Maria Billing och Felix Ljunggren

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Christopher Arkbrant, Jonas von Heidenstam och Henrik Fieber

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Mia Edwall Insulander och Ann Bergström

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Lina Lissmats och Mia Örnfeldt

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Per Ahlström och Christina Blomkvist

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Marcus Karlberg, Patrik Stellnert och Martin Tesch

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Åsa Nelhans och Anna Orlander

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Felix Ljunggren, Jonas von Heidenstam och Pontus Back

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Anne Ramberg och Agnes Lundblad

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Madeleine Sundin, Andrés Uribe och Mikaela Hahne

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Amana Saraj Landin och Anna Wahlström

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Robin Lagerstedt, Henrik Wireklint och Christofer Morales

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Andreas Nordberg, Gabriella Alnemark och Martina Slorach

Advokat i framtidens sommarcocktail 2010

Anne Ramberg träffade unga advokater och biträdande jurister vid Advokat i framtidens sommarcocktail.