Det bör bli lättare att få tillstånd för kameraövervakning. Det hävdade justitieminister Beatrice Ask vid ett pressmöte i Malmö igår, enligt Dagens Nyheter. Ask vill också flytta tillståndsprövningen från länsstyrelserna till en central myndighet, för att få en mer enhetlig tillämpning av reglerna.

Enligt Beatrice Ask ska butiksägare inte behöva ansöka om tillstånd för kameraövervakning, utan bara anmäla att de satt upp kameror. Ask vill också att kommunerna enklare ska kunna få lov att kameraövervaka vissa platser där behovet anses stort.

I sitt remissvar på utredningsförslaget om en ny kameraövervakningslag riktade Advokatsamfundet hård kritik mot planerna på att slopa tillståndsförfarandet för kameraövervakning i butiker, I remissvaret skriver samfundet bland annat att det "är angeläget att kameraövervakning i framtiden inte blir en standardåtgärd, som vidtas utan föregående kritiska proportionalitetsbedömningar, även från sökandens sida".

Läs Advokatsamfundets remissvar!