april

30 apr 2010

Samfundet mötte nya JK

Livlig diskussion om granskningen av kostnadsräkningar.
30 apr 2010

Sekretess omfattar inte bolagsjurister

Generaladvokaten Juliane Kokott yttrar sig i Akzo Nobel-målet.
29 apr 2010

UNESCO lanserar plattform för upphovsrättsskydd

"World Anti-Piracy Observatory" ska samla nationella åtgärder från hela världen.
28 apr 2010

Forskning i centrum på symposium

The Stockholm Criminology Symposium, den 14–16 juni.
27 apr 2010

Åklagarmyndigheten granskar strafförelägganden

Uppgifter om för låga bötesbelopp ska granskas.
27 apr 2010

Kommissionen presenterar handlingsplan för Stockholmsprogrammet

Konkreta planer för EU:s rättsliga arbete och säkerhetsarbete 2010-2014.
26 apr 2010

Larm- och skyddspaket till hotade och förföljda personer

Polisen får 6,5 miljoner kronor för att säkerställa ökat skydd.
23 apr 2010

E-postöverklagande kräver bevis om mottagande

Inte tillräckligt att överklagande bevisligen skickades till hovrätten.
22 apr 2010

Viktigt att identifiera sina drivkrafter

Framtidens ledare Maria Ingelsson på Advokat i framtiden
22 apr 2010

Behöver det vädras på Riksrevisionen?

Debattartikel av Anne Ramberg.