Nu lanserar FN-organet Unesco ett ”World Anti-Piracy Observatory” (WAPO) som ett led i bekämpningen av brott mot upphovsrätten. Det rör sig om en plattform online för globalt utbyte av information om nationella åtgärder och policies.

Förutom att det är ett referensverktyg är syftet med plattformen att öka medvetenhet och sprida kunskap. Målet med plattformen är också att bidra till den praktiska implementeringen av Unesco:s konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden i kulturella uttryck.

I ett uttalande understryker Unesco:s generaldirektör Irina Bokova vikten av att respektera upphovsrätten. Hon anser det vara särskilt angeläget i dag då digitaliseringen ökar risken för olaglig hantering av böcker.

Läs mer på Unescos webbplats!